Over juconi

Juconi, voluit "Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen in Latijns-Amerika", zet zich al jaar en dag in voor de kinderen overzee. Juconi is de afkorting van het Spaanse "Junto con los niños" hetgeen "samen met de kinderen" betekent.

Juconi ondersteunt de Juconi-tehuizen in Colombia, Mexico en Ecuador en helpt daarnaast lokale instellingen en initiatieven die ook kinderen opvangen. De hulp is alleen mogelijk dankzij giften en bijdragen van particulieren en bedrijven in Nederland. Om die reden doet Juconi regelmatig een oproep tot ondersteuning van deze kinderen.

Via Juconi kunt u al ruim 15 jaar de straatkinderen helpen. Onze organisatie is door belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hetgeen betekent dat uw giften (0nder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn. Juconi is een kleine maar transparante organisatie die ondersteunt wordt door diverse vrijwilligers. Onze organisatie beschikt over het Keurmerk Goede Doelen en besteedt veel aandacht aan een effectieve en inzichtelijke werkwijze.

Voor verdere informatie over het werk en de activiteiten van Juconi verwijzen wij u graag naar www.juconi.nl! Mocht u vragen hebben over dit project (of in het algemeen) dan hopen wij dat u deze aan ons stelt. Hier vindt u al onze contactgegevens.

Uiteraard hopen wij dat u het belang en de urgentie van dit project ook inziet en dat ook U uw steentje wilt bijdragen. Met uw gift van € 50,- kunnen we gezamenlijk een onzettende positieve impact maken op de levens van deze kinderen! Dat is toch de beste investering die er bestaat?!